Gregor Veble je prejel Puhovo priznanje // Gregor Veble received the Puh award

Docent dr. Gregor Veble je prejel Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri razvoju aerodinamskih naprav. (English text inside)

(for English text, please scroll down and follow the italic fonts)

Docent dr. Gregor Veble je prejel Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke inuporabo znanstvenih izsledkov pri razvoju aerodinamskih naprav.

Doktor Gregor Veble je docent za fiziko na Univerzi v Novi Gorici in redno zaposleni vodja raziskav v podjetju Pipistrel d.o.o Ajdovščina. Raziskovalno in strokovno se ukvarja z različnimi področji teoretične in uporabne fizike.

Podelitev priznanj je potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani, dne 23. novembra 2009. Podelitev je prenašala nacionalna televizija, slavnostni govornik pa je bil Predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk.

Komisija je podelitev priznanja utemeljila takole:
"Dosežki dr. Gregorja Vebleta kažejo na prenos aktualnih znanstvenih dognanj v prakso pri načrtovanju zelo učinkovitih aerodinamskih naprav in s tem njegovo tehniško odličnost. Njegovo razvojno delo v podjetju Pipistrel d.o.o Ajdovščina pri modularno zasnovanih aeronavtičnih in vetrnih napravah pomaga odpirati popolnoma nova področja trga. Pristojen je za izdelavo aerodinamične zasnove novega letala, kar vsebuje določitev krilnih profilov, velikosti in oblike krila, aerodinamike trupa ter krmilnih površin.
S svojimi raziskavami povečuje konkurenčnost našega podjetja, s tem pa tudi širjenje proizvodnje in povečanje števila visoko kvalificiranih razvojnih delovnih mest."
    
Celoten kolektiv podjetja Pipistrel izreka Gregorju iskrene čestitke!


Doc. dr. Gregor Veble received the Puh Award for inventions, achievements in development and application of scientific findings in the development of aerodynamic devices.

Dr. Gregor Veble is the head of research at Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, and a lecturer at the Faculty of applied sciences at the University of Nova Gorica. In his research work he deals with different areas of theoretic and applied physics.

The committee explained their choice with the following words:
"The achievements of dr. Gregor Veble show the trasfer of current scientific findings into practical work of designing very efficient aerodynamic appliances; and with it, his technical excellence.
His research work in Pipistrel d.o.o Ajdovščina on the modular aeronautical and wind devices helps to open entirely new areas of the market.
His contribution is aerodynamic design of the new aircraft, which means the determination of the wing profiles, size and shape of the wing, the aerodynamics of the fuselage and the rudder surfaces.
With his research, Gregor improves the competitiveness of Pipistrel and with it the expansion of production and the number of the available high-qualification work positions in research and development. "

The entire Pipistrel Team congratulates Gregor for the award!   
Predsednik republike Slovenije, dr. Danilo Türk, je sprejel nagrajence in z njimi poklepetal. Å e posebej dolgo se je pogovarjal o praktični vrednosti in industrijski aplikaciji dela Dr. Vebleta ter organiziranosti Pipistrela v smislu vključevanja raziskovalcev v razvoj produktov. Zanimalo ga je tudi Pipistrelovo sodelovanje z univerzami in centri znanja.Ob tej priliki je gospod predsednik Türk izrazil željo o obisku v prostorih Pipistrela, kar je direktor in lastnik Pipistrela, G. Ivo Boscarol, z veseljem sprejel.

The President of Republic of Slovenia, dr. Danilo Türk, met the recipients of the awards and had a lengthy chat with them. He spent a long time discussing the practical value and application of dr. Veble's work to the industrial process, and the Pipistrel's ogranisation and inclusion of researchers into the production process.
He was interested in Pipistrel's collaboration with universities and educational institutions. He expressed a wish to visit the Pipistrel's premises - and the director and owner of Pipistrel, Mr. Ivo Boscarol was more than glad to comply.


Dr. Gregor Veble sprejema nagrado iz rok predsednika komisije,prof. dr. Petra Mačka.

Dr. Gregor veble receives the award from the hands of  the president of the committee, prof. dr. Peter Maček.


Dr. Gregor veble sprejema čestitke in se rokuje z udeleženci prireditve, častnimi gosti in člani komisije.

Dr. Gregor Veble receives the congratulations from the various guests at the event.

 
Nagrajenci posameznih priznanj in vsi skupaj so se seveda tudi slikali za spomin.

All the recipients of the awards and the memebers of the committee of course took a photo together.


Na družabnem srečanu po podelitvi priznanj je veliko sodelujočih in gostov, tako iz sveta industrije kot tudi prosvete, izrazilo zanimanje za izkušnjo direktorja podjetja Pipistrel, Iva Boscarola, kar se tiče organizacije razvojne skupine v podjetju in sistema povezovanja z univerzami in centri znanja.

At the reception after the event, many of the guests from the fields of industry and education alike, expressed curiosity about the experience of the general manager of Pipistrel, Mr. Ivo Boscarol, in organisation of the research group in Pipistrel and collaboration with universities and educational institutions.


za fotografije se zahvaljujemo Srdjanu Živuloviču, Foto Bobo

« back print print